Prace wykonane na konkurs

Prace wykonane na konkurs

KONKURS „Bądź widoczny na drodze – noś odblaski” 

„Stowarzyszenia dla Boronowa” – w ramach oferty realizacji zadania publicznego – zorganizowało online konkurs plastyczno-techniczny. Zadaniem dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły było wykonanie pracy plastycznej, zaś celem konkursu – poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz uświadomienie konieczności stosowania elementów odblaskowych. Wszyscy uczniowie otrzymali chusty odblaskowe, zaś zwycięska klasa workoplecaki. Prelekcję online na platformie Teams z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadziła pani Agata Kudlek-Domagała, której bardzo dziękujemy. Wspólnie wierzymy, że bezpieczne wyjścia dzieci do szkoły i powroty do domu to przede wszystkim kwestia znajomości oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odblaski mają nie tylko poprawić widoczność dzieci na drogach. Liczymy też na to, że staną się pretekstem do ciekawej i angażującej rozmowy na temat bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo najmłodszych to nasza wspólna odpowiedzialność!
Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków gminy Boronów i Stowarzyszenia dla Boronowa.

Środki z 1% przekazane dla uczniów szkoły z Boronowa 

        Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” – po raz kolejny – postanowił wzbogacić bazę dydaktyczną naszej szkoły. Z pozyskanego 1% podatku zostały zakupione trzy duże telewizory o średnicy 65 cali. Zostały one zamontowane w salach lekcyjnych, w których dotąd nie było możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych i online z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Dzięki środkom finansowym z 1% we wszystkich salach lekcyjnych w naszej szkole istnieje możliwość wykorzystywania materiałów edukacyjnych na platformie www.epodręczniki.pl, materiałów telewizyjnych, radiowych i innych.

        Środki finansowe z 1% pozyskane w ramach OPP zostały też przeznaczone na sfinansowanie książki: Prace Laureatów Konkursu Literackiego „Twój talent szansą na lepszy świat” 1998-2020.

        Jest to publikacja literackich prac uczniów nadesłanych w latach 1998-2020 na konkurs literacki pod hasłem „Twój talent szansą na lepszy świat”. Początkowo miał on zasięg gminny, w latach następnych był konkursem powiatowym, natomiast od roku szkolnego 2016/2017 uzyskał rangę konkursu wojewódzkiego. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do podjęcia refleksji nad światem i problemami współczesnego człowieka. Udział w konkursie stwarzał okazję do rozwijania umiejętności językowych i literackich oraz dał szansę na promowanie talentów i wyobraźni twórczej.

        Zaprezentowane w książce prace literackie budzą podziw swoją pomysłowością, zaskakują różnorodnością, wzruszają pięknem i emocjonalnym zaangażowaniem uczestników konkursu.

        Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” serdecznie dziękują wszystkim Osobom za przekazanie 1 %.


Książka wydana z 1%

Prace Laureatów wydane dzięki wsparciu Gminy Boronów i Stowarzyszeniu dla Boronowa

Dzień Kobiet w Leśniowie 

Ten dzień, choć ma swój nieco powtarzalny charakter, to jednak każdego roku dostarcza niecodziennych przeżyć. W tym roku – 8 marca – członkowie i sympatycy „Stowarzyszenia dla Boronowa” świętowali w Leśniowie. Uczestniczyli we Mszy Świętej.
Po błogosławieństwie okolicznościowym Kobiet o Sanktuarium Matki Bożej ciekawie opowiedział nam jeden z Ojców Paulinów.
Wychodząc z Sanktuarium zabraliśmy wodę z leśniowskiego źródełka, zaś w kawiarence sanktuaryjnej nabyliśmy pamiątki.
Przy pięknie nakrytych stołach zjedliśmy smaczny obiad. Nie zabrakło też życzeń zdrowia, radości i długiej szczęśliwej przyszłości oraz prezentów-niespodzianek.

O nas

Stowarzyszenia dla Boronowa działa od 2007 roku. Propaguje aktywność turystyczną i rozwija więzi społeczne.

Dołącz do nas
Kontakt

HTML Maker