Historia Stowarzyszenia


„Jest tylko jeden sposób
na szczęście – żyć dla innych”
26 listopada 2017 roku odbył się koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia Stowarzyszenia dla Boronowa. To był dobry czas na podsumowanie i podziękowanie Wszystkim tym, którzy aktywnie wspierali naszą organizację. Dzięki społecznej pracy członków, przychylności wielu instytucji publicznych, sponsorów i podatników mogliśmy w czasie 10-letniej działalności zrealizować wiele cennych i potrzebnych naszej lokalnej społeczności inicjatyw…
„Stowarzyszenie dla Boronowa” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 9 listopada 2007 roku, natomiast od 23 lipca 2009 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Stowarzyszenia liczy aktualnie ponad 100 członków. Prezesem stowarzyszenia od początku jego działalności jest Bożena Ledwoń. Obecnie w skład Zarządu wchodzą: Anna Rajfur, Maria Ślęzok, Joanna Wochnik, Teresa Szyszka.
Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność statutową oraz realizacja różnorodnych projektów. Istotnymi celami są również: integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej, rozwijanie poczucia wspólnoty narodowej, przygotowanie do życia i pracy w zintegrowanej Europie, rozwój edukacji, oświaty i wychowania, działalność charytatywna, a także promowanie gminy i regionu. 

Jesteśmy prężenie działającą organizacją. W ciągu dziesięcioletniej działalności „Stowarzyszenie dla Boronowa” podejmowało różnorodne przedsięwzięcia takie jak:
• organizacja świątecznych paczek żywnościowych w ramach Wielkanocnych
i Świątecznych Zbiórek Żywności;
• przeprowadzenie akcji „Odblaski”, spotkań dzieci z policjantami Powiatowej Komendy Policji w Lublińcu pod hasłem: „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”;
• zrealizowanie ogólnopolskiego projektu pn.„Gambit królewski w Boronowie”
(dotacja z Fundacji Pro Bono Polonae w Warszawie);
• udział w wojewódzkim projekcie „Osiemnastka w sieci”,
• współorganizacja trzech edycji plenerowej biesiady „Boronowski Plaster Miodu” we współpracy z Kołem Pszczelarzy w Boronowie;
• zaaranżowanie koncertu charytatywnego dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców Kaliny, podczas którego nieodpłatnie wystąpił znany zespół muzyczny Gang Marcela;
• utworzenie Klubu Wolontariatu
• organizacja bezpłatnych, edukacyjnych wycieczek dla dzieci i młodzieży do Wrocławia, Muzeum Chleba w Radzionkowie, planetarium w Chorzowie, gospodarstwa agroturystycznego oraz udział w warsztatach garncarskich w gminie Kłomnice;
• organizacja wieczorków przy świecach z okazji Dnia Kobiet, koncertów noworocznych, spotkań andrzejkowych, ognisk integracyjnych, rajdów rowerowych oraz szkoleń pn. „Zasady zdrowego żywienia”, „Działalność agroturystyczna na terenach wiejskich”, warsztatów de coupage, gimnastyka ogólnorozwojowa pod okiem rehabilitantki;
• zaaranżowanie wyjazdów integracyjnych na spektakle teatralne, seanse filmowe oraz wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne do Zakopanego, Niedzicy, Chochołowa, Wadowic, udział w wyjazdach studyjnych do gospodarstwa ekologicznego, do wiosek ziołowej, miodowej i drewnianej;
• włączenie do realizacji projektu Częstochowskich Amazonek dotyczącego profilaktyki walki z chorobami nowotworowymi;
• organizacja cyklu spotkań nt. „Jak to dawniej w Boronowie bywało?”
• akcja wymiany odzieży „Wietrzenie szaf”
• zrealizowanie gminnych konkursów: modelarskiego na projekty figur szachowych, fotograficznego „ Boronów w czterech porach roku”, poetycko –literackiego „ Przyroda Boronowa w poezji”, plastycznego „ Zjednoczeni w różnorodności” i siedmiu edycji konkursu kulinarnego pn. „ Z przepisów Babuni…”
• zorganizowanie Dnia Europejskiego w Boronowie z udziałem honorowego gościa - prof. Jerzego Buzka;
• realizacja ośmiu edycji kolonii letnich dla dzieci z Boronowa;
• realizacja projektu pn.„Pierwsza dydaktyczna ścieżka przyrodnicza- przyjazna dla środowiska, korzystna dla zdrowia” (dotacja z WFOŚiGW) oraz projektu pn. „Inwestycja w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa- szansą dla gminy” (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) w ramach POKL. Priorytet IX. Działanie 9.5
• organizacja cyklicznych edycji Rodzinnego Kiermaszu Świątecznego;
• W TVP Katowice wyemitowano reportaż przedstawiający walory ścieżki przyrodniczej utworzonej przez „Stowarzyszenie dla Boronowa”;
• W ramach promowania gminy i regionu Zarząd stowarzyszenia wziął udział
w III Regionalnej prezentacji potraw i wyrobów regionalnych w ramach ogólnopolskiej prezentacji „ Baba Wielkanocna” w Kochcicach, udział
w Powiatowych Dożynkach w Boronowie, w Jubileuszu XX- lecia reaktywacji Gminy Boronów, udział w prezentacji lokalnych organizacji pozarządowych
w Częstochowie, w warsztatach kulinarnych w Poczesnej pn. „Nasze tradycyjne smaki regionów” oraz warsztatach dla organizacji pozarządowych w Łowiczu
• z 1% podatku sfinansowano częściową modernizację sprzętu komputerowego postaci kilkunastu monitorów komputerowych, dwa monitory interaktywne, panele wygłuszające na korytarz szkolny, stół piłkarski i hokejowy
w ZPO w Boronowie. Dofinansowano kolonie letnie i wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
• publikacja książki pn. „Z przepisów Babuni”, która zawiera 50 prostych przepisów kulinarnych wzbogaconych zdjęciami.
• ze środków zewnętrznych łącznie pozyskano kwotę w wysokości 212 768, 25 złotych
• aktualnie realizujemy doposażenia przedszkolnego placu zabaw na kwotę 25 tysięcy złotych

Podczas pamiętnego wieczoru oprócz podziękowań, wielu ciepłych słów uznania otrzymaliśmy kwiaty i pamiątki. Całość imprezy uświetnił występ gwiazdy – pani Bernadety Kowalskiej…


Szanowni Państwo!
Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które w poprzednich latach przekazały 1 % podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Zachęcamy do podzielenia się 1% podatku dochodowego ze „Stowarzyszeniem dla Boronowa”. Serdecznie dziękujemy!

O nas

Stowarzyszenia dla Boronowa działa od 2007 roku. Propaguje aktywność turystyczną i rozwija więzi społeczne.

Dołącz do nas
Kontakt

Offline Website Builder